LIÑAS ESTRATÉXICAS

Traballamos en catro áreas crave para impulsar a bioeconomía a partir da madeira de  conífera: un recurso forestal, local e sostible.

Silvicultura e restauración ambiental de montes

Galicia é forestal. Posúe unha gran riqueza natural que necesitamos respectar, coidar e ordenar.  A maneira de facelo é mediante silvicultura, a disciplina científica que engloba as técnicas para o cultivo, a conservación e a xestión dos montes.

O aumento na demanda de produtos derivados da madeira está a abrir numerosas oportunidades para a madeira de  coníferas e para o sector forestal, un sector estratéxico e de vital importancia para Galicia. Por iso, un das nosas metas é dar resposta ao mercado impulsando a obtención de madeira de calidade procedente de montes cunha silvicultura coidada e específica. Cada produto de madeira require un tratamento diferente das masas forestais (podas, densidades de plantación, quendas de curta…) porque a calidade da madeira está directamente relacionada cos tratamentos que reciben as árbores durante o seu crecemento.

O noso obxectivo é implantar modelos de produción de madeira de calidade, traballando en equipo con propietarios forestais e comunidades de montes. Para incentivar estas prácticas, difundiremos modelos de silvicultura contrastados, traballaremos para que os prezos da madeira se axusten á súa calidade e, deste xeito, conseguiremos produtos a base de madeira de maior valor engadido.

Bases de trabajo

  • Restaurar ambientalmente los montes gallegos afectados por incendios o plagas mediante modelos silvícolas para la producción de madera de alta calidad
  • Impulsar la silvicultura del monte para combatir el abandono
  • Colaborar con propietarios forestales y comunidades de montes
  • Promover la relación entre la silvicultura y los avances en el ámbito de la mejora genética
  • Trabajar en conjunto con las organizaciones de certificación de gestión forestal FSC y PEFC 
  • Crear de una red de montes demostrativos para formación forestal y exposición de resultados

Avances en curso

Es urgente restaurar ambientalmente nuestros montes. Los que han sido arrasados por incendios forestales, los que han sido afectados por la demarcación del nematodo, los que han sufrido catástrofes naturales. Es una necesidad y, al mismo tiempo una oportunidad. La oportunidad de convertir los montes devastados en un ejemplo para el futuro de la silvicultura en Galicia.

Por ello estamos trabajando en atraer inversores para restaurar ambientalmente 30.000 hectáreas de monte gallego durante los próximos 10 años. Emplearemos modelos silvícolas dirigidos a la producción de madera de alta calidad y trabajaremos en conjunto con la línea estratégica de mejora genética para que las plantas utilizadas sean resistentes a las enfermedades principales que amenazan nuestros bosques.

Mover arriba

Uso de cookies

En cumprimento da Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información, lembrámoslle que este sitio web utiliza cookies co fin de mellorar os nosos servizos.